Pomoc při oddlužení

Zdají se vám podmínky oddlužení složité a nerozumíte mu? Oddlužení probíhá standardně v sedmi krocích - podívejte se na ně. 

Celé oddlužení byste měli začít tím, že vyhledáte pomoc odborníka, který

 • celému procesu rozumí a má zkušenosti s oddlužením,

 • posoudí vaši situaci a 

 • poradí vám, pokud bude potřeba se vypořádat s nějakým problémem. 

Oddlužení můžete samozřejmě zahájit sami bez odborné pomoci, ale vystavujete se riziku, že váš návrh na povolení oddlužení nebude v pořádku a soud jej odmítne, nebo nebudete splňovat podmínky pro oddlužení a soud na vás vyhlásí konkurs. V případě prohlášeného konkursu

 • přijdete o veškerý majetek,

 • dluhy nesplacené prodejem vašeho majetku vám všechny zůstanou,

 • k vašim dluhům budou po skončení konkursu dále přirůstat úroky a smluvní pokuty,

 • po skončení konkursu u vás může velmi brzy zazvonit exekutor.

Podmínky oddlužení

K tomu, aby vás soud zbavil všech vašich dluhů, musíte splňovat určité podmínky. Základní předpoklad je ten, že jste schopni z vašich příjmů, a s případnou pomocí vašich blízkých, během pěti let splatit alespoň 30% všech vašich dluhů. 

Pokud by během plnění splátkového kalendáře došlo např. v důsledku dlouhodobé ztráty zaměstnání k situaci, že zřejmě nezvládnete během pěti let alespoň 30% vašich dluhů splatit, může soud rozhodnout o zrušení oddlužení a prohlášení konkursu. To by mělo následky uvedené výše.

Poplatky za oddlužení

S oddlužením žádné soudní poplatky spojené nejsou. Soudu tedy neplatíte nic za samotné podání návrhu na oddlužení, ani za jeho povolení, ani za prominutí dluhů.
V případě procesu oddlužení podnikatele/OSVČ může soud v první fázi - konkursu - uložit dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení až do výše 50.000,- Kč. S tím je vhodné předem počítat a pokusit se potřebnou částku ušetřit.

 

Oddlužení krok za krokem

Způsob jak řešit dluhy oddlužením lze jednoduše rozdělit do několika kroků, které na sebe vzájemně navazují:

 • podání návrhu na povolení oddlužení (žádost o oddlužení),
 • rozhodnutí soudu o povolení oddlužení,
 • přezkumné jednání / schůze věřitelů,
 • schválení vašeho oddlužení,
 • splácení vašich dluhů,
 • ukončení oddlužení,
 • rozhodnutí soudu o prominutí nezaplacených dluhů.
I

Žádost o oddlužení

Je třeba vyplnit formulář návrhu na povolení oddlužení a přiložit k němu přílohy, které zákon vyžaduje. Ve formuláři bude uvedeno 

 • kdo jste,

 • jaké máte dluhy,

 • jaký máte majetek,

 • jaké jste měli příjmy za poslední tři roky,

 • jaké příjmy máte teď.

Od okamžiku podání návrhu soudu se pro exekutora stáváte prakticky nedotknutelní. Během oddlužení exekuci již nemůže provést, neprodá vaše auto ani vybavení domácnosti, nezabaví vám vaše peníze na bankovních účtech, nesebere vám už ani korunu z vaší mzdy.

Vše potřebné za vás připravíme, nemusíte se trápit otázkami, jak formulář vyplnit nebo jak mají vypadat přílohy a co vše mají obsahovat.

II

Povolení oddlužení

Soud prozkoumá podanou žádost a pokud zjistí, že všechny podmínky pro oddlužení splňujete, vydá rozhodnutí o tom, že vaše oddlužení povoluje. Zároveň též jmenuje insolvenčního správce, který bude nad vaším oddlužením dohlížet.

III

Přezkumné jednání / schůze věřitelů

Na tomto jednání váš insolvenční správce řekne soudu, které pohledávky vašich věřitelů uznává a neuznává. Pokud některé z nich insolvenční správce neuzná, je zde šance, že je nebudete muset platit vůbec, tedy ani potřebných 30%. Na schůzi věřitelů se rozhodne,

 • zda budete dluhy platit plněním splátkového kalendáře nebo
 • zda dojde k prodeji vašeho majetku (tzv. zpeněžení majetkové podstaty).
IV

Schválení oddlužení

Soud schválí vaše oddlužení zpravidla formou plnění splátkového kalendáře a sdělí vám, jaké povinnosti musíte během oddlužení plnit.

V

Splácení dluhů

 • V případě schválení oddlužení formou splátkového kalendáře pro vás začíná pětileté období, kdy budete místo všech dosavadních splátek platit jen jednu jedinou, stanovenou soudem, která může být až o 70% nižší, než splátky, které byste měli hradit teď. Svoje dluhy tak budete platit podle splátkového kalendáře, který vám podle zákona stanoví soud. Je to zcela zákonný způsob, jak splatit dluhy.

 • V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dojde k prodeji vašeho majetku. Výnos z prodeje vašeho majetku bude rozdělený mezi vaše věřitele.

VI

Ukončení oddlužení

Soud potvrdí, že jste úspěšně prošli celým procesem oddlužení.

VII

Prominutí nezaplacených dluhů

Na základě vašeho návrhu vám soud promine všechny dluhy, které jste měli před oddlužením, a které jste stanovenými splátkami během oddlužení nezaplatili. Toto prominutí se bude vztahovat i na všechny dluhy u věřitelů, kteří si své pohledávky do vašeho oddlužení nepřihlásili.

Co pro Vás znamená „oddlužení povoleno“

 • jste chránění před exekutorem

 • jste chránění před žalobami na zaplacení vašich dluhů

 • jste chránění před ztrátou vašeho majetku

 • nemusíte již řešit obtěžování ze strany věřitelů, nemohou vám nijak uškodit

 • extrémním způsobem se sníží vaše měsíční splátky dluhů – až o 70%

 • přestanou vám nabíhat další úroky a smluvní pokuty

 • může vám být prominuto až 70% všech dluhů

 • některé dluhy vám mohou být prominuty zcela

 • dluhy budete splácet nejdéle už jen 5 let, uvidíte světlo na konci tunelu

 • po pěti letech budete zcela bez dluhů a budou definitivně zastaveny všechny exekuce