Příběhy lidí

Zkušenosti lidí, kteří úspěšně prošli nebo procházejí oddlužením. Příběhy z běžného života a reference na naše služby s oddlužením.​

Prominuto přes 1.350.000,- Kč

Pan Š. měl jako zaměstnanec a bývalý voják nadprůměrně vysoké měsíční příjmy, i tak se bohužel neubránil dluhům, které ho donutily vyhledat naši pomoc. Z celkové dlužné částky přes 2 miliony Kč, se mu podařilo během pěti let oddlužení splatit cca 650.000,- Kč a díky rozhodnutí soudu mu byly prominuty dluhy ve výši přes 1.350.000,- Kč.

Prominuto 89% dluhů po pouhých osmi měsících!

Z praxe je velmi zajímavý případ pana C., který měl velké štěstí na laxní věřitele. Jde sice o značně výjimečnou situaci, něco podobného se však může přihodit kdykoliv a komukoliv. Třeba i Vám. 

 • pan C. dlužil třem věřitelům 340.000,- Kč

 • byly na něj vedeny tři exekuce

 • v dubnu pan C. podal návrh na schválení oddlužení

 • ještě v tomtéž měsíci soud panu C. oddlužení povolil a schválil oddlužení formou plnění splátkového kalendáře

 • dva ze tří věřitelů se o své dluhy ve výši cca 300.000,- Kč nepřihlásili (je to velmi výjimečné, ale stává se)

 • tyto nepřihlášené dluhy nemusel pan C. vůbec platit

 • místo celého dluhu pak splácel jen 40.000,- Kč 

 • měsíční splátka činila bez pár korun 6.000,- Kč (5.000,- Kč pro věřitele + 1.000,- Kč odměna insolvenčnímu správci)

 • po osmi měsících částku 40.000,- splatil

 • soud poté panu C. potvrdil, že je zcela bez dluhů a že již zbývající částku 300.000,- Kč již nemusí platit

 • všechny tři exekuce byly zastaveny

Prominuto 400.000,- Kč

Pan W., otec malé dcerky, byl zaměstnán jako řidič a nezvládal již splácet své dluhy ve výši cca 750.000,- Kč. Na základě námi zpracovaného návrhu na oddlužení soud panu W. schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Po pěti letech splácení uhradil pan W. svým věřitelům částku cca 350.000,- Kč. Zbývajících 400.000,- Kč již pan W. nikdy nemusí uhradit, protože jej soud tohoto nezaplaceného dluhu zbavil.

Bude prominuto až 600.000,- Kč

Manželé S., rodiče dvou malých dětí, se dostali do problémů se splácením svých dluhů ve výši cca 950.000,- Kč a část z těchto dluhů již vymáhali exekutoři. Díky naší pomoci soud schválil oddlužení manželů plněním splátkového kalendáře, manželé se již nemusí bát exekutora, a po pěti letech splácení jim soud může odpustit až cca 600.000,- Kč dluhů. Budou moci začít znovu s čistým štítem.