Oddlužení fyzických osob

Přemýšlíte nad tím, jak na dluhy? Svých současných dluhů se můžete navždy zbavit s pomocí oddlužení (insolvence) osob – osobního bankrotu.
První podmínkou pro povolení oddlužení je to, že musíte být v úpadku nebo v hrozícím úpadku.

Co je úpadek a hrozící úpadek?

Hrozící úpadek

Hrozící úpadek znamená, že teď sice ještě dluhy splácet zvládáte, ale už je jasné, že je všechny řádně a včas splatit nezvládnete.

Úpadek

V úpadku jste tehdy, když:

  • máte alespoň dva věřitele
  • nejméně u dvou dluhů jste už alespoň 30 dní v prodlení se zaplacením
  • své dluhy už nejste schopni platit

Druhou podmínkou oddlužení soudem je to, že vaše dluhy nepocházejí z vašeho podnikání, nebo že sice z podnikání pocházejí, ale zároveň splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

  • věřitel podnikatelského dluhu s vaším oddlužením souhlasí
  • na podnikatelský dluh jste věřiteli poskytli zajištění (např. zástavní právo apod.) nebo
  • podnikatelský dluh prošel zrušeným konkursem (více o tomto bodu v sekci Oddlužení podnikatele/OSVČ)

Rozhodnutím insolvenčního soudu o úpadku může být prohlášen konkurs na majetek dlužníka nebo také povoleno oddlužení. Přesné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenčního zákona - naleznete zde.

Dvě možnosti oddlužení

Oddlužení fyzické osoby může proběhnout buď jako oddlužení formou splátkového kalendáře, nebo prodejem majetku, resp. zpeněžením majetkové podstaty. Způsob oddlužení si volí sami věřitelé a v některých případech místo nich rozhoduje soud. Povolit může vždy jen jednu z možností, nikdy obě nebo částečně každou z nich. Proto platí, že pokud vám soud nařídí oddlužení plněním splátkového kalendáře, a nezastavili jste zároveň váš majetek bance, všechny vaše věci vám zůstanou – prodávat se nebudou, v této formě oddlužení o nemovitost nepřijdete.

I

Oddlužení splátkovým kalendářem

Při tomto způsobu oddlužení musíte po dobu pěti let splácet svým věřitelům každý měsíc částku, kterou stanoví soud. Podmínky této formy oddlužení jsou následující:

  • během 5 let musíte být schopni zaplatit soudem určenými splátkami nejméně 30% všech vašich dluhů
  • během trvání oddlužení musíte pracovat nebo alespoň práci prokazatelně hledat
  • pokud během oddlužení něco zdědíte nebo dostanete darem, bude takový majetek prodán a zisk rozdělen mezi vaše věřitele
  • nesmíte si vzít žádné další půjčky nebo úvěry, které byste nebyli schopni řádně a včas zaplatit, aby vaše pohledávky vzniklé po povolení oddlužení neohrozily vaši schopnost zaplatit alespoň 30% vašich dluhů

Nemusíte se bát, že byste se naráz ocitli úplně bez peněz. Zákon výši splátek omezuje tak, aby vám určité množství prostředků vždy zůstalo. Pokud vytrváte, budete odměněni tím, že vás soud všech vašich dluhů nejpozději po pěti letech oficiálně zbaví.

A navíc - pokud zaplatíte svým věřitelům skutečně jen 30% svých dluhů, zbývajících 70% už platit nemusíte, soud vám je odpustí! Není to skvělá šance?

Pokud nemáte dostatečný příjem na to, abyste svým věřitelům požadovaných 30% dluhů ve splátkách zaplatili, nezoufejte. Se splácením dluhů vám může pomoci kdokoliv z vašich blízkých nebo přátel. Stačí pouze pro účely oddlužení uzavřít smlouvu o důchodu nebo uzavřít k oddlužení darovací smlouvu, která vám dorovná chybějící příjem.

II

Oddlužení prodejem majetku

Oddlužení fyzické osoby prodejem majetku se správně označuje jako oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Je to forma oddlužení, když máte nemovitost nebo jiný hodnotnější majetek. Váš majetek se prodá a zisk se dá vašim věřitelům. Pokud ještě nějaké dluhy zůstanou, soud vás jich opět zbaví. V tomto případě neprobíhá oddlužení pět let, ale čeká se jen na prodej vašeho majetku. Pokud vlastníte před oddlužením byt, dům, pozemky, auto nebo třeba cennou sbírku starých hodinek, soud tyto věci v oddlužení prodá a vy budete výměnou za to zcela bez dluhů.

Oddlužení a hypotéka

aneb co vám „insolvenční specialisti“ (hned) neřeknou

Pokud je jedním z vašich dluhů hypotéka nebo neúčelový úvěr, pravděpodobně jste se svým věřitelem uzavřeli zástavní smlouvu na nějakou nemovitost, kterou vlastníte. Takový věřitel je tzv. zajištěným věřitelem.

Pokud vám bude schváleno oddlužení plněním pětiletého splátkového kalendáře, může se takový zajištěný věřitel rozhodnout, jestli se spokojí s vašimi splátkami nebo jestli požádá o prodej zastavené nemovitosti. Ve druhém případě se tak může stát, že budete splácet pět let splátky formou splátkového kalendáře dle schváleného způsobu oddlužení, a hypotéka bude mít zároveň na svědomí, že dojde i k prodeji vaší zastavené nemovitosti.

Popsaná situace sice na první pohled nevypadá nijak růžově, ale je třeba si uvědomit, že kdybyste své dluhy neřešili teď oddlužením, stejně byste o svou nemovitost jednou přišli a vaše dluhy by zároveň pořád dlouhé roky narůstaly bez jakékoliv naděje na normální život.

Proč oddlužení a ne konkurz?

Výhoda oddlužení je v tom, že po splnění stanovených podmínek oddlužení vám soud až 70% dluhů odpustí. Konkurz je zcela jiný proces splácení dluhů. V konkurzu dojde k prodeji veškerého vašeho majetku a peníze získané z prodeje se rozdělí mezi vaše věřitele. Žádné nezaplacené dluhy vám ale nikdo neodpustí, i po zrušení konkurzu je budete povinni dál platit a kdykoliv může přijít exekutor.

V každém případě doporučujeme začít s řešením finančních obtíží co nejdříve. Zeptejte se odborníků, zda splňujete podmínky oddlužení.