Oddlužení podnikatele / OSVČ

Tíží vás neřešitelné dluhy z podnikání a nevíte, jak se jich zbavit? Řešení existuje. Naši advokáti vám ukážou cestu a pomohou vám vše úspěšně zvládnout.

Podmínky pro oddlužení OSVČ / podnikatele

Od 1. ledna 2014 je možné provést i oddlužení OSVČ - podnikatele. Aby však soud oddlužení OSVČ schválil, musí podnikatel soudu doložit,

  • že s jeho oddlužením jeho věřitelé souhlasí nebo
  • že příslušný dluh z podnikání svému věřiteli patřičným způsobem zajistil (např. zřídil zástavní právo).
Pokud se vám podaří u všech vašich podnikatelských dluhů splnit alespoň jednu z uvedených podmínek, máte prakticky vyhráno. Další podmínky pro oddlužení OSVČ jsou pak již stejné jako u oddlužení fyzické osoby a vaše oddlužení proběhne buď pětiletým plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením vašeho majetku (slovy zákona „majetkové podstaty“) viz sekce Oddlužení fyzických osob.

Oddlužení podnikatele bez souhlasu věřitele

Pokud nemáte potřebné souhlasy věřitelů s oddlužením, pak je tu ještě jeden speciální postup, díky kterému se i tak můžete všech svých dluhů z podnikání zbavit.

I

Konkurs OSVČ / podnikatele

Nejprve musíte projít tzv. konkursem. V něm soud prodá váš veškerý majetek, zabaví peníze na účtech a po celou dobu trvání konkursu vám bude srážet i zákonem stanovenou část z vaší mzdy. Vzniklou kupičku peněz rozdělí poměrně mezi vaše věřitele, čímž jim částečně uhradí vaše dluhy z podnikání, a tím váš konkurs skončí – soud jej tzv. zruší.

Pokud žádný majetek a peníze na účtech nemáte, soud konkurs zruší hned pro nedostatek majetku a vaši věřitelé nedostanou vůbec nic.

V obou případech však nezaplacené dluhy trvají dál.

II

Co dál po zrušení konkursu?

To nejpodstatnější na zrušeném konkursu je to, že tyto nesplacené dluhy, které prošly vaším konkursem, mohou nyní projít i oddlužením. Přestože jde o dluhy z podnikání, lze Vás i s nimi oddlužit, protože pro takové dluhy zákon stanoví výjimku.

V tuto chvíli tak přichází druhá část celého postupu a tím už je samotné oddlužení. Standardním způsobem (viz Oddlužení fyzických osob nebo Oddlužení manželů) podáte soudu návrh na oddlužení plněním splátkového kalendáře. Přitom musíte být schopni splnit podmínky ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v sekci Oddlužení fyzických osob.

Pokud všechny podmínky splníte, soud vám po pěti letech zbývající dluhy z podnikání odpustí a vy budete konečně zcela bez jakýchkoliv dluhů. Nechte si s oddlužením poradit od odborníků.